Zapytanie ofertowe 1/M/2016
W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej w zakresie wzrostu internacjonalizacji wskazującej zmianę modelu biznesowego KEWA P.P.H." w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MSP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usług związanych z wykonaniem dokumentu: strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa.
Pełna treść zapytania dostępna jest pod linkiem : Zapytanie ofertowe 1/M/2016
Formularz ofertowy dostępny jest pod linkiem : Formularz ofertowy 1/M/2016


Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym 1/M/2016 na zakup usług związanych z wykonaniem dokumentu: strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa złożyła firma FHU KARO.

Zapytanie ofertowe 1/B/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej w zakresie wzrostu internacjonalizacji wskazującej zmianę modelu biznesowego KEWA P.P.H." w ramach Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MSP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usług związanych z wykonaniem baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją - Rynek Hong Kong

Pełna treść zapytania dostępna jest pod linkiem : Zapytanie ofertowe 1/B/2017
Formularz ofertowy dostępny jest pod linkiem : Formularz ofertowy 1/B/2017

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym 1//B2017 na zakup usług związanych z wykonaniem baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją - Rynek Hong Kong złożyła firma UDO Lamma Amber Shop